Είσαι Προδευτικάνος και έχεις κάθε δικαίωμα να σε σέβονται και να σε λογαριάζουν, και να αναφέρονται σε σένα έχοντας πάντα στο μυαλό, πως η Προοδευτική αγωνίζεται για την τιμή και την ιστορία της, τον κόσμο της και τη βυσσινί φανέλα, τον Κορυδαλλό και την Κοκκινιά.

3/25/2010

Νεο οπαδικο περιοδικο !!

Ενα νεο οπαδικο περιοδικο ερχεται για να ταραξει τα νερα που δεν λημναζουν στην Ελλδα οπως πολυ θα ηθελαν αλλα γενουν πολλα και ωραια..

ποιοι είμαστε

Ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης, αλλά η δράση δεν τελειώνει. Το highlight του σαββατοκύριακου –η στιγμή που τα όρια μεταξύ παικτών και οπαδών σπάνε– μόλις ξεκινάει. Οι παίκτες της ομάδας κατευθύνονται προς το πέταλο και με ενωμένα χέρια υποκλίνονται στους φιλάθλους τρεις φορές (με ζωντάνια και νεύρο σαν μια φορά), οι οποίοι με τέλειο συγχρονισμό ανταποδίδουν με τον ίδιο τρόπο την κίνηση των αθλητών. Αμέσως μετά, ο οργανωτής της εξέδρας από τη βάση του ή πολλές φορές κάποιος παίκτης από την ομάδα παίρνει το μικρόφωνο ή την ντουντούκα και απευθύνεται στο κοινό λέγοντας «Gimmie an H», και μετά με την ίδια κραυγή ζητάει να του «δώσουν» ένα U, ένα M, ένα B, ένα A. HUMBA! Μετά από κάθε γράμμα όλο το πέταλο επαναλαμβάνει δυνατά. Η διαδικασία κλείνει φωνάζοντας όλοι μαζί ένα σύνθημα.

Το humba ξεκίνησε από τους οπαδούς της Mainz στα μέσα του 1990. Από τότε σε κάθε γήπεδο (όχι μόνο στο ποδόσφαιρο), εκτελείται η τελετουργία του humba με μικρές παραλλαγές, αλλά η κεντρική ιδέα είναι ίδια: οι παίκτες και οι οπαδοί κάθονται κάτω, μετά χοροπηδούν και τραγουδούν όλοι μαζί. Το humba δε σημαίνει κάτι, συμβολίζει όμως κάτι πολύ σημαντικό: πως οι οπαδοί –ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές, ούτε οι παράγοντες– είναι τα πιο σημαντικά μέλη ενός αθλητικού συλλόγου.

διανομή

κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο Αλφειός

Χαριλάου Τρικούπη 22

210-3623092

http://www.alfeiosbooks.com

25 Μαρτιου...

«Το έθνος μας επήρε τα όπλα κατά των τυράννων του. Τετρακόσιους χρόνους είμεθα σκλάβοι των Οθωμανών και τώρα εγίναμε ελεύθεροι, δώσαντες το αίμα μας δια την ελευθερίαν της πατρίδος. Εις όλα τα μέρη οι Γραικοί πολεμούν δια την ελευθερία των και μόνο εις τα νησιά οι κοτζαμπάσηδες, δεν είδαν με καλό μάτι την ανάστασιν του Γένους. Αυτοί είχαν πάντα το ένα τους και νιτερέσα με τους Οθωμανούς. Μαζί με τους μπέηδες και πασάδες μάς καταπίεζαν, μας έπαιρναν το βιός μας, μας καταφρονούσαν, μας έγδυναν, μας ρουφούσαν το αίμα μας, τσερεμέτιζαν και πλούτιζαν από τον ιδρώτα μας. Αυτοί οι σκλιάδες θέλουν να μας σκλαβώσουν πάλιν, καταλύοντες την ελληνικήν διοίκησιν και καλούντες τον Καπουδάν Πασά να καταλάβει την νήσον μας. Το τι μας περιμένει αν έλθουν οι Τούρκοι το καταλαβαίνετε. Όχι μόνον θα χάσωμεν την ελευθερίαν μας και θα ατιμασθώμεν εις τα όμματα όλων των Ελλήνων και Ευρωπαίων, αλλά θα γίνωμεν τρεις φορές σκλάβοι από την πριν κατάστασίν μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει. Έχωμεν την δύναμιν να εμποδίσωμεν το κακόν, αλλά πρώτα πρέπει να βάλωμεν νέαν τάξιν και να ιδρύσωμεν νέον σύστημα εις τον τόπον μας.

Η νήσος Άνδρος είναι κι αυτή δημιούργημα της φύσεως, καθώς και όλος ο κόσμος. Αλλά όταν εδημιουργήθη κόσμος, δεν υπήρχαν πλούσιοι και πτωχοί, μεγαλοκτήμονες και κολλίγοι. Η ανισότης, η ανέχεια, η δυστυχία, είναι δημιουργήματα όχι του υπερτάτου όντος αλλά των κρατούντων. Εις την αρχαία Ελλάδα και εις τον άλλον κόσμον και προ ολίγων χρόνων εις την Γαλλίαν, εχύθη πολύ αίμα δια να καταργηθούν τα προνόμια των αρχόντων και η ιεραρχική διατήρησις της κοινωνίας. Διότι και ημείς κατά την παρούσαν στιγμήν να μην αποτινάξωμεν όχι μόνον τον ζυγόν των Τούρκων αλλά και των αρχόντων; Ομιλούν διαρκώς οι τουρκοκοτζαμπάσηδες ότι έχουν δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας μας και των εαυτών μας, τα οποία τάχα βγαίνουν από έγγραφα απαρασάλευτα. Αυτό δεν είναι σωστόν. Οι προπάτορες των αρχόντων μας ήλθον εις το νησί μας από άλλα μέρη ως κατακτηταί και με την βίαν εξουσίασαν το καλύτερο μέρος της γης, χωρίς να έχουν προς τούτο κανένα δικαίωμα περισσότερον από τους άλλους, εκτός από το δικαίωμα του ισχυροτέρου. Και άλλους μεν από τους εντόπιους ιδιοκτήτας και καλλιεργητάς εξόντωσαν και άλλους έκαμαν σκλάβους τους. Οι σημερινοί λοιπόν άρχοντες, απόγονοι των κατακτητών και σφετεριστών της γης των πατέρων μας, κανέν’ δικαίωμα δεν έχουν να κρατούν αυτήν δια την ιδικήν των ωφέλειαν και κατατυράννευσιν και λήστευσιν ημών.

Ο καιρός της ελευθερίας μας ήλθεν, ας αποτινάξωμεν λοιπόν τον ζυγόν κι ας καταργήσωμενν τα προνόμια των αρχόντων μας. Όλοι οι Γραικοί θα επικροτήσουν την πράξιν μας και θα συντρέξουν εις την απόφασίν μας αυτήν. Ήλθεν η ώρα να καταργήσωμεν την αθλιότητα, να απαλλάξωμεν την κατάντια μας και να δώσωμεν το παράδειγμα και εις τους λοιπούς νησιώτας και τους άλλους Γραικούς οπού στενάζουν από την αγροτικήν σκλαβιάν.

Η γη ανήκει εις ημάς τους δουλευτάς της και όχι εις τους ολίγους τουρκάρχοντας που την νέμονται με το δικαίωμα του ισχυροτέρου το οποίον απέκτησαν από τους Φράγκους και τους Οθωμανούς κατακτητάς. Ο εθνικός αγών μας δια να πάρει ουσιαστικήν σημασίαν πρέπει να ολοκληρωθεί με την κατάργησιν κάθε προνομίου και κάθε δικαιώματος τα οποία υποβιβάζουν την πλειονότητα των γεωργών εις την κατάστασιν του δούλου. Η ένωσις φέρει την δύναμιν και θα μας δώσει την εξουσίαν να εκτελέσωμεν την απόφασίν μας. Η κοινοκτημοσύνη δεν είναι ζορμπαλίκι, αλλά έργον δικαιοσύνης.

Πρέπει να παύσωμεν να είμεθα κολλιγάδες, όπως επαύσαμεν να είμεθα ραγιάδες. Και αυτό είναι στο χέρι μας αρκεί να μην δειλιάσωμεν. Θα δουλεύωμεν εις το εξής τα φέουδα όλοι μαζί και θα απολαβαίνει τον καρπόν των η κομμούνα μας και θα γίνεται δικαία μοιρασιά της σοδειάς εις όλους τους δουλευτάδες, ανάλογα με τον κόπον τους και τη δούλευσίν τους. Δι’ όλα αυτά θα γίνει σύναξις εις την Μεσαριάν, δια να λάβωμεν από κοινού αποφάσεις. Το φέρσιμό μας αυτό θα μας κάνει πρωτολάτας εις τον δίκαιον αγών όλων των κολλίγων και θα γίνει άκουσμα εις όλα τα μέρη της πατρίδος και εις όλον τον κόσμον και παντού θα μας επαινέσουν και θα μας δώσουν δίκαιον»

«ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ»

ΔΗΜ. ΠΑΣΧΑΛΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΫΡΟΝ

1973

Το κείμενο δόθηκε από τον Δημ. Πασχάλη στο Γ. Κορδάτο και το παρέθεσε ολόκληρο στο έργο του «Κοινωνική Σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως» Εκδόσεις Διεθνούς Επικαιρότητος, Αθήνα 1972

3/24/2010

ΕΞΥΠΝΟΣ ΟΠΑΔΟΣ-ΕΞΥΠΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Part 24

Guess who's back...
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - "ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙ"
Δέκα καθηλωτικά τραγούδια σε μουσική του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.
Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το τραγούδι «Σαν ναυαγός», μια υπέροχη συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο.(!)
Κυκλοφορεί με την υποστήριξη του Μελωδία 99.2 FM

http://hotfile.com/dl/34347361/49420a5/papakonstantinou-to_paixnidi_paizetai.rar.html
Όποιος έχει κάποια ιδιαίταιρη προτίμηση (δίσκο-κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι κτλ) που λείπει από τη συλλογή του, μπορεί ελεύθερα να το ζητήσει με mail στο paramithi2004@yahoo.gr. Το blog και η συγκεκριμένη στήλη θα ανταποκριθεί στις μουσικές επιθυμίες σας το ταχύτερο!
ΠΡΟΟ NO GATE forever! VISSINI ULTRAS are coming back κουφάλες.... V.E.

Εμεις φτιαχνουμε του νομους!!


Η Προοδευτικη ανακοινωνει οτι θα υπαρχουν πουλμαν την Κυριακη για τα Σπατα. Θα αναχωρησουμε στις 2,30 το αργοτερο απο το γηπεδο, αρα να ειστε ολοι εκει νωριτερα για να μην εχουμε καθυστερησεις.

Οπως λεμε και ξανα λεμε οι οπαδοι φτιαχνουν τα γηπεδα και τις κερκιδες αλλα και του νομους. Οπως φιλοξενηθηκαμε στον Αιολικο και φιλοξενησαμε τους οπαδους του Ορωπου χωρις να γινει το παραμικρο ετσι θα παμε και στα Σπατα. Ποια μετακινηση και απογορευση ρε τελεμεδες...Φιλαρακια που παμε βολτα με πουλμαν ειμαστε στην τελικη. Δεν μας χωρανε τα αμαξια και πηραμε κατι μεγαλυτερο...χαχαχααα

Μπερετα φιλαρακι...ετοιμασε κανα γλυκακι να μας φιλεψεις. Τραβιεται το ατιμο μετα το ..πουλμαν!!!!

3/23/2010

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 2 - 3

23η Αγωνιστική

Κυριακή 21 Μαρτίου 16:00 - Δημοτικό Στάδιο Νίκαιας
VS

Προοδευτική Νεολαία - ΠΑΣ Ωρωπός 2 - 3

Σκόρερ: 51' Μυλωνάς,90' Αργυρίου - 13'+64' Μπαλάσκας,75' ΤσεβάςΗ Προοδευτική ηττήθηκε για δεύτερη φορά φέτος στην έδρα της με 2-3 από τον Ωρωπό και πέταξε στα σκουπίδια το δώρο της Αμφιάλης η οποία επικράτησε στο Μενίδι επί του Αχαρναϊκού με 0-1 την ώρα που στην Καλλονή η ομώνυμη ομάδα με γκολ στο 93' έπαιρνε την νίκη. Έτσι στην κορυφή βρίσκονται πλέον Αχαρναϊκός και Καλλονή με 49 βαθμούς ενώ τρίτος πέρασε ο Αήττητος Σπάτων που επιβλήθηκε με 0-2 στο Λαύριο επί του τοπικού Ολυμπιακού. Η "Προο" πέρασε πλέον 4η παραμένοντας στους 44 βαθμούς με την διαφορά της από την κορυφή να παραμένει στάσιμη στο -5 ενώ ο Ωρωπός με την νίκη του αυτή μείωσε την διαφορά του από την κορυφή και αν αναλογιστεί κανείς ότι τις δύο τελευταίες αγωνιστικές αγωνίζεται με τους δύο πρωτοπόρους έχει το δικαίωμα να ελπίζει πως όλα μπορούν να συμβούν αν συνεχίζει να αγωνίζεται εξίσου αποτελεσματικά και στα υπολειπόμενα παιχνίδια. Στα χαμηλότερα στρώματα της βαθμολογίας η μάχη της παραμονής έχει φουντώσει για τα καλά και το σίγουρο είναι πως στις υπολειπόμενες 7 αγωνιστικές δεν θα εκπλαγούμε αν δούμε απώλειες για τις θεωρητικά ισχυρότερες ομάδες του ομίλου από συλλόγους που θέλουν να παραμείνουν στην κατηγορία.

Μπορεί ο ανοιξιάτικος καιρός να ήταν πράγματι ζεστός αλλά η ατμόσφαιρα στο γήπεδο μόνο ως ψυχρή μπορεί να χαρακτηριστεί αφού και μόνο η αριθμητική προσέλευση αντικατόπτριζε την απογοήτευση στις τάξεις των "βυσσινί" φιλάθλων. Περίπου 500 φίλοι του ποδοσφαίρου βρέθηκαν στο "κλουβί" ενώ ορισμένοι εξ αυτών ήταν φίλοι του Ωρωπού οι οποίοι κάθισαν κανονικά στην μεγάλη εξέδρα ανάμεσα σε αυτούς της Προοδευτικής. Το σκηνικό σίγουρα δε θύμιζε σε τίποτα περασμένα παιχνίδια και το κλίμα με τις αποδοκιμασίες εις βάρος των ποδοσφαιριστών της Προοδευτικής για την αγωνιστική τους εικόνα και τις ήττες που έχουν στερήσει πολύτιμους βαθμούς από την ομάδα βάρυνε ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα. Σίγουρα δεν έφταιγαν τόσο οι συνολικά 4 ήττες που είχε η "Προο" πριν την διεξαγωγή του παιχνιδιού όσο η έλλειψη πάθους και μαχητικότητας από ορισμένους ποδοσφαιριστές που φάνηκε πως έχει εξοργίσει τους φιλάθλους.

Με την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο οι αποδοκιμασίες εντάθηκαν και η λογική έλεγε πως ίσως όλο αυτό πλήγωνε τον ποδοσφαιρικό εγωισμό των παιχτών της Προοδευτικής οι οποίοι με ενδεχόμενη καλή εμφάνιση και νίκη θα έκλειναν στόματα επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα. Το παιχνίδι ξεκινούσε χωρίς ρυθμό με τα πρώτα λεπτά να κυλούν αναγνωριστικά για τις δύο ομάδες με τον τεχνικό των "βυσσινί" να παρατάσσει στη βασική ενδεκάδα ένα περίεργο σχήμα με μοναδικό καθαρόαιμο επιθετικό για ένα ακόμη παιχνίδι τον Αργυρίου και αλλάγες στην αμυντική διάταξη με τον Κονέ να ξεκινάει βασικός και τον Λάϊο να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο. Από την άλλη μεριά ο Ωρωπός φάνηκε να μην έχει σκοπό να περιοριστεί σε αμυντικό παιχνίδι και από την αρχή επεδίωξε να κυνηγήσει κάποιο γκολ. Στο 13' ο Μπαλάσκας άνοιξε το σκορ για την ομάδα του σε μια ανύποπτη φάση όταν ο Ωρωπός κέρδισε ένα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά με τον σκορερ να γίνεται αποδέκτης της μπάλας και να περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του πριν σουτάρει από κοντά και γράψει το 0-1. Τραγική αντίδραση από την άμυνα της Προοδευτικής μιας και πέντε παίχτες έδειχναν ανύμποροι να κάνουν το αυτονόητο και να ανακόψουν την πορεία του μεσοεπιθετικού της αντίπαλης ομάδας. Το γκολ αυτό σε συνδυασμό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας έδωσε τροφή στην εξέδρα για περαιτέρω αποδοκιμασίες με τους ποδοσφαιριστές να εμφανίζονται τραγικοί σε όλες τις γραμμές και τους φιλοξενούμενους παίζοντας απλά και ουσιαστικά να κρατάνε χωρίς δυσκολία το προβάδισμα. Μετά από 45' λεπτά παιχνιδιού η Προοδευτική είχε κάνει μόλις δύο σουτ προς την αντίπαλη εστία χωρίς ίχνος κλασσικής ευκαιρίας με τον τερματοφύλακα Μπόμπολη του Ωρωπού να αντιδρά θετικά και να κρατάει εύκολα ανέπαφη την εστία του. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι έδειχναν ικανοποιημένοι από το 0-1 και προσπαθούσαν με αντεπιθέσεις να πετύχουν κι άλλο γκολ ενώ με τον τρόπο παιχνιδιού τους μειώσαν τον ρυθμό "υπνωτίζοντας" κυριολεκτικά αυτούς της Προοδευτικής οι οποίοι φαίνονταν ανύμποροι να απειλήσουν επιθετικά. Ενδιάμεσα στο 40' ο Καλογεράς αντικατέστησε τον Λάϊο με σκοπό η ομάδα να γίνει πιο επιθετική με τον Χατζηγεωργαλή να οπισθοχωρεί στο αριστερό άκρο και τον Μυλωνά να περνάει στα χαφ έτσι ώστε η "Προο" να παίξει με δύο καθαρούς επιθετικούς εντός περιοχής.

Η Προοδευτική άλλαξε εμφανίσεις στο ημίχρονο φορώντας λευκές αφού φάνηκε ο διαιτητής έστω και αργά να καταλαβαίνει το λάθος του μιας και οι βυσσινί εμφανίσεις με τις μαύρες του Ωρωπού δεν ξεχώριζαν όσο θα έπρεπε. Μαζί με τις εμφανίσεις όμως άλλαξε και η εμφάνιση της ομάδας με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και στο 47' η επέμβαση του τερματοφύλακα να τους στερεί την ισοφάριση. Η πιέση συνεχίστηκε και ο Μυλωνάς στο 51' με σουτ εντός περιοχής ύστερα από φάση διαρκείας ισοφάρισε σε 1-1 δίνοντας το έναυσμα για πανυγηρισμούς στην εξέδρα. Η "Προο" φάνηκε να πατάει καλύτερα στο γήπεδο και συνέχισε να πιέζει με τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων να επεμβαίνει καθοριστικά σε δύο σουτ ενώ το δοκάρι σταμάτησε το δυνατό σουτ του προωθημένου Προβατά στο 62' μην επιτρέποντας στους γηπεδούχους να πάρουν το προβάδισμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μπάλα τιμωρεί και κόντρα στη ροή που είχε ο αγώνας από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Ωρωπός εκμεταλλεύτηκε τα πολλά κενά στην άμυνα της Προοδευτικής τα οποία σε συνδυασμό με τις αργές επιστροφές των ποδοσφαιριστών της άφηναν πολύ χώρο στους γρήγορους μέσους των φιλοξενουμένων. Η Προοδευτική φάνηκε να μην έχει εκλάβει ως οιωνό το ακυρωθέν γκολ του Ωρωπού στο 57' αφού ο σκορερ ήταν σε θέση οφσάιντ σύμφωνα με την βοηθό και έτσι στο 64' ο Μπαλάσκας διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του αφού ύστερα από αντεπίθεση που ξεκίνησε από τα αριστερά έγινε η κούρσα και η σέντρα από το ύψος της μεγάλης περιοχής με το σκορερ να βρίσκεται ολομόναχος στην μικρή περιοχή της Προοδευτικής και να μην δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Μακρυωνίτη. Είναι χαρακτηριστικό πως στην συγκεκριμένη φάση ο σκορερ ήταν για πολύ ώρα μόνος του αφού κανείς ποδοσφαιριστής των "βυσσινί" δεν γύρισε να καλύψει τους προωθημένους αμυντικούς με τον Χατζηγεωργαλή στη συγκεκριμένη φάση να μένει από δυνάμεις και να μην μπορεί να επιστρέψει στην άμυνα απομακρύνοντας τον διαφαινόμενο κίνδυνο. Έτσι λογικά αντικαταστάθηκε αμέσως μετά από τον Πέρρο με το γήπεδο να αποδοκιμάζει διαρκώς αφού ο χρόνος περνούσε και το ενδεχόμενο στραβοπάτημα της ομάδας έμοιαζε ως το πιο πιθανό σενάριο. Ο διαιτητής διέκοψε προσωρινά το παιχνίδι λόγω ρίψης αντικειμένων και κροτίδων με την αγανάκτηση στο "πέταλο" να επισκιάζει κάθε προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Σαν να μην έφτανε αυτό και ενώ η Προοδευτική είχε περάσει πάλι μπροστά για να ισοφαρίσει με τον Προβατά να έχει πάρει ρόλο επιθετικού και τον Πέρρο να αγωνίζεται ακόμα και ως κεντρικός αμυντικός ήρθε μια ακόμη αντεπίθεση με τον Τσεβά να πετυχαίνει το 1-3 στο 75' αφού το παθητικό οφσάιντ στην άμυνα των γηπεδούχων δεν ήταν επιτυχημένο και έτσι ο σκορερ βρέθηκε ολομόναχος απέναντι από τον Μακρυωνίτη και δεν αστόχησε με την μπάλα να καταλήγει αργά και βασανιστικά στα δίχτυα. Το κλίμα στο γήπεδο πλέον είχε ξεφύγει με την κατάσταση να έχει εκτροχιαστεί. Οι αποδοκιμασίες έδιναν και έπαιρναν... με τον Μαλισιώβα να ακούει τα εξ αμάξης από την εξέδρα και τον Σεβαστόπουλο να περνάει στη θέση του και έτσι το ποδόσφαιρο είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα αφού ο διαιτητής διέκοψε άλλες δύο φορές το παιχνίδι το οποίο πλέον δεν είχε καθόλου ρυθμό. Στο 90' ο Αργυρίου μείωσε σε 2-3 με σουτ μέσα από την περιοχή δίνοντας προς στιγμή ελπίδες για ενδεχόμενη ισοφάριση αφού η λογική έλεγε πως θα υπήρχαν τουλάχιστον 5' καθυστερήσεων. Όμως ένας τραυματισμός παίχτη του Ωρωπού που οδήγησε και σε σύρραξη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές σε συνδυασμό με μια εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατό σουτ του Καλογερά ήταν τα μοναδικά πράγματα που συνέβησαν στα λεπτά των καθυστερήσεων με τον Ωρωπό να παίρνει τους τρείς βαθμούς δίκαια και τα λαικά δικαστήρια να έχουν στηθεί εντός και εκτός γηπέδου ακόμα και αρκετή ώρα μετά το τελικό σφύριγμα. Καλή η διαιτησία του Π.Χονδρόπουλου ο οποίος δεν είχε προβλήματα ούτε αμφισβητούμενες φάσεις να αντιμετωπίσει σε αντίθεση με την βοηθό του η οποία είχε λάθη στις υποδείξεις της ενώ ήταν εμφανές οτι σε πολλές φάσεις βρισκόταν σε λάθος θέση.

Κλειδί του αγώνα το χρονικό σημείο της επίτευξης του 1-2 για τον Ωρωπό. Κόντρα στην ροή του αγώνα οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν ενώ θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ κάτι το οποίο ανέβασε κατακόρυφα την ψυχολογία και την αυτοπεποίθησή τους πως μπορούν να φύγουν νικητές από το "κλουβί". Καλύτερος παίχτης από το "ναυάγιο" της Προοδευτικής με την κάκιστη συνολικά αγωνιστική απόδοση ο ψυχωμένος Προβατάς που έφτασε να αγωνιστεί ως επιθετικός για να ανατραπούν τα δεδομένα με τον Κονέ να διακρίνεται για την μαχητικότητα και το πάθος του. Σε ρηχά νερά η απόδοση των Μαλισιώβα και Χατζηγεωργαλή με τον πρώτο να είναι φλύαρος και να σπαταλάει ευκαιρίες με τις ενέργειες του και τον δεύτερο να μένει από δυνάμεις και να φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το δεύτερο γκολ. Αδύναμος κρίκος η απόδοση των ποδοσφαιριστών της Προοδευτικής σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αφού χωρίς υπερβολή έκαναν αισθητή την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο μονάχα για 15' με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τους οπαδούς να χρεώνονται και αυτοί πως οι διακοπές του παιχνιδιού σε εκείνο το χρονικό σημείο έκαναν μονάχα κακό στην ομάδα. Ήταν αδύνατον με τέτοια εμφάνιση να κερδίσει η Προοδευτική και φαίνεται λογική και δίκαιη η επικράτηση του Ωρωπού ο οποίος εκμεταλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τα όσα συνέβαιναν στο γήπεδο και έκλεψε την νίκη έχοντας σίγουρα μια ακόμα καλή εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Την επόμενη αγωνιστική η Προοδευτική αντιμετωπίζει τον Αήττητο Σπάτων εκτός έδρας και καλείται να κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στον αντίπαλό της ο οποίος έχει ένα πολύ καλό σερί στην έδρα του αφού είναι η ομάδα με την μαγαλύτερη συγκομιδή βαθμών εντός έδρας και ταυτόχρονα να ικανοποιήσει τους φιλάθλους της οι οποίοι δε δίστασαν να διαμαρτυρηθούν προς τους ποδοσφαιριστές απαιτώντας από αυτούς να νικήσουν στα εναπομείναντα παιχνίδια. Ίσως το 5-0 του πρώτου γύρου και ο διασυρμός της ομάδας των Σπάτων από την Προοδευτική να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική διαφορά των δύο ομάδων αλλά το σίγουρο είναι οτι ο Αήττητος απέχει πλέον μονάχα 2 βαθμούς από την κορυφή και έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται για κάτι καλύτερο μιας και η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με βάση και το πρόγραμμα που έχει αλλά και τις εκπλήξεις που μπορεί να εμφανιστούν στο πρωτάθλημα. Το σίγουρο είναι πως στο ποδόσφαιρο έχουμε δεί πολλές ανατροπές και οι 7 αγωνιστικές που υπολείπονται είναι ικανές να μας προσφέρουν πολλές συγκινήσεις οπότε όσο υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες πρέπει η Προοδευτική να μάχεται και να προσπαθεί για το καλύτερο. Σίγουρα η ήττα από τον Ωρωπό μπορεί να μείωσε στο ελάχιστο τις πιθανότητες για άνοδο αλλά οι ποδοσφαιριστές της "Προο" πρέπει να καταλάβουν πως η ιστορία του συλλόγου προστάζει να είναι ανταγωνιστικοί και μαχητικοί ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εξωγενή παράγοντα. Γιατί αν είχαν δεχτεί το δώρο που τους έκαναν και η διαφορά ήταν στους 2 βαθμούς τότε ίσως με διπλό στα Σπάτα είχαν πλέον τον πρώτο λόγο στην υπόθεση άνοδος. Επειδή όσες υποθέσεις και να γίνουν δεν αλλάζει κάτι θα ακολουθήσει η ανάλυση του επόμενου αντιπάλου εντός της εβδομάδας με το φωτογραφικό ρεπορτάζ της συνάντησης να ακολουθεί παρακάτω.

Donkey2.(Γιώργος Π.).
gp18212@hotmail.com


http://rapidshare.com/files/366779764/p ... onkey2.zip

Hotmail: Trusted email with Microsoft's powerful SPAM protection. Sign up now.

“Εδώ είναι Προοδευτική!” (www.dokari.gr)

"Στη σημερινή προπόνηση της Προοδευτικής βρέθηκε σήμερα αντιπροσωπία οπαδών της ομάδας, για να μεταφέρει το μήνυμα της… αφύπνισης μετά την ήττα από τον Ωρωπό.
Επειτα από τη λήξη του χθεσινού αγώνα στη Νίκαια, που βρήκε τον Ωρωπό νικητή με 3-2, οπαδοί της ομάδας του Κορυδαλλού αποδοκίμασαν έντονα τους παίκτες.
Ως συνέχεια, σήμερα βρέθηκαν στην προπόνηση και σε πιο ήρεμους τόνους τους ζήτησαν να συνειδητοποιήσουν που βρίσκονται και να κάνουν το 7χ7 μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος του 9ου ομίλου."
(www.dokari.gr)
ΠΡΟΟ NO GATE forever! VISSINI ULTRAS are coming back κουφάλες.... V.E.

3/22/2010

Ας γινουμε ασπιδα για την ομαδα

Γραφτηκαν και ειπωθηκαν πολλα απο χτες μεχρι σημερα. Ειδαμε και στα αλλα μπλογκ πολλα και αξιολογα αρθρα που αποτυπωνουν αναγλυφα το κλιμα.
Τα ιδια Παντελακι μου τα ιδια Παντελη μου. Χαθηκε το τρενο χαθηκες και συ... Και αλλα τετοια ωραια.
Τα ακουσαν οι παιχτες απο την αρχη. Ισως ηταν λαθος. Αλλα ολοι νιωθουμε οτι καποιοι τα παρατησαν ,αρα μπορει ο καθενας να σκεφτει το οτιδηποτε. Ο πελεκυς πεφτει συνηθως σε δικαιους και αδικους.
Ορισμενοι παιχτες τρεχουν πρωτοι και καλυτεροι οταν πεφτει το μπαγιοκο αλλα στο γηπεδο σερνονται. Αλλοι ματωνουν και αλλοι πατωνουν. ΣΗΚΩΘΗΤΕ ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
Και αφου μιλαμε για φευγιο πρεπει να φυγουν οσοι χαιρονται με τις ηττες μας μεσα στο γηπεδο. Δεν προσφερετε τιποτα δεν σας εχουμε αναγκη.
Ολα αυτα τα ειπαμε σημερα στην διοικηση. Με παρουσια απο ολα τα μπλογκ σχεδον μιλησαμε κα κραξαμε καποιους. Η διοικηση ειπε οτι θα μιλησουμε ολοι μαζι για ολους και για ολα. Μεταξυ μας σε συγκεντρωση θα βγουν αληθειες και να πουμε επιτελους τα πραγματα με το ονομα τους.
Πρωην διοικουντες που ελεγαν παχια λογια για λεφτα και υποστηριξη στην παρουσα και δεν την εκαναν αλλα Μερκελ. Και δεν εδωσαν και σκουζουν τωρα απο χαρα που χανουμε. Ακουστηκαν και αυτα!!! Και αλλα που περιμενουμε να βγουν στην φορα κανονικα οχι με μπηχτες...Υπαρχει καποιος που τα περνει? Δεν τα περνει αλλα ξερει και δεν μιλαει.

Εμεις δεν θα μπουμε στο γαιτανακι αυτο. Λεμε τι ακουμε και τι βλεπουμε. Κλικες, ομαδες μισοι, και παθοι. Για την ομαδα τιποτα, παρτακιδες και κομπλεξικοι ολοι?? Η Δ εθνικη εγινε κουσουρι και δεν λεει να μας αφησει.

Οι οπαδοι απο μερια μας, θελουμε να γινουμε ασπιδα προς την οποια διοικηση μπορει να σηκωσει το βαρος του σωματειου. Η παρουσα διοικηση εχει και θα εχει την υποστηριξη μας αλλα πρεπει να καθαρισει την θεση της, την ομαδα

Μας τρωει σαρακι και δεν βλεπω πως θα φυγει δυστυχως. Η διοικηση θα μας εχει διπλα της αλλα καιρος ειναι να παρει θεση εναντια στην αρρωστεια που μας περιβαλει. Να κατονομασει τα κακος κειμενα, να σουταρει τα λαμογια να πει που παει.

Ο προεδρος στην συνεντευξη του ειπε πολλα. Αυτο το ομορφο οικοδομημα που οραματιζεται μπορει να το κανει πραξη? Και αφου προσπαθει ποιος του σκαβει το λακο?

Ερωτηματα και ερωτηματικα, σκιες και φημες. ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΑ ΙΔΙΑ.
Σηκωστε κεφαλι και αναστημα να δουμε τι θα γινει....
Στην τελικη να πουμε τα παραταμε να φυγουνε αυτοι που τρωνε λεφτα και δεν κανουν τιποτα. ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΟΜΩς ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΧΑΔΙΑ. 7 ΣΤΑ 7 ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ

Βγάζει… τα μάτια της η Προοδευτική

Σε απίστευτη γκέλα υπέπεσε η Προοδευτική, που ηττήθηκε με 3-2 μέσα στον Κορυδαλλό από τον Ωρωπό και έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή. Πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπαλάσκας, που σκόραρε δύο φορές (31’, 60’) και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Μυλωνάς στο 51’ για τους «βυσσινί». Το 1-3 για τον Ωρωπό σημείωσε ο Τσεβάς στο 76’, ενώ ο Αργυρίου μείωσε στο 86’ για το τελικό 1-3. Να τονιστεί ότι ο Προβατάς είχε δοκάρι στο 68’. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Χονδρόπουλος (ΣΔ Κορίνθου).
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ: Μακρυωνίτης, Χαλκιάς, Χατζηγεωργαλής (65’ Πέρρος), Προβατάς, Λάιος (40’ Καλογεράς), Πρισιμιτσής, Κονέ, Αργυρίου, Μυλωνάς, Μαλισιώβας (75’ Σεβαστόπουλος), Μπεθάνης.
ΩΡΩΠΟΣ: Μπόμπολης, Κόκκαλης (50’ Τσιάνος), Ματζιώρας, Τσέλας, Βάλσαμος, Μπανιάς, Χαλκίδης, Φιλής, Μπαλογιάννης, Τσεβάς (80’ Στεφάνης), Μπαλάσκας (85’ Καλαμποκάνας).

periferiako.com

Το θελαμε και το πηραμε

Ο Φώτης Μπαλογιάννης ήταν αυτός που με τα γκολ που πέτυχε χάρισε το κύπελλο της ΕΠΣΑΝΑ στον Ωρωπό και μιλώντας στο Goal έδειξε έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα και σε άλλες επιτυχίες.


Τα 32 του χρόνια, ο ίδιος τα αντιμετωπίζει με χιούμορ, τονίζοντας: «Σκέφτομαι να παίζω καμιά εικοσαριά χρόνια ακόμα»... Στον Ωρωπό, πάντως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εφημερίδα Goal ο Μπαλογιάννης δείχνει αναγεννημένος. «Οταν ήρθα είχαμε σκοπό να πάρουμε το πρωτάθλημα στην Ανατολική Αττική, τα καταφέραμε. Φέτος θέλαμε το Κύπελλο, το πήραμε. Οταν έχεις στόχους και τους κατακτάς είναι πολύ σημαντικό. Αν υπάρχουν τα εχέγγυα θέλω να συνεχίσω στην ομάδα. Σκοπεύοντας πάντα κάτι καλύτερο».
Για την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό, ο Μπαλογιάννης τόνισε: «Πρώτη φορά αγωνίστηκα σε τελικό και ήταν ξεχωριστή εμπειρία. Ο αντίπαλος μας δυσκόλεψε, αλλά δεν φοβηθήκαμε. Είχα ένα προαίσθημα ότι θα πετύχω δύο γκολ και το είχα πει στον κόουτς. Χρειάζεσαι και τύχη και εμείς την είχαμε. Είναι ωραία που το κατακτήσαμε».

dokari.gr


Εσκασαν... βόμβες που έφεραν αλλαγές

Την 1η «βόμβα» την έβαλε η Αμφιάλη στο Μενίδι, τη δεύτερη ο Ωρωπός στον Κορυδαλλό και το ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε έφερε την Καλλονή στην κορυφή του 9ου ομίλου και τον Αήττητο Σπάτων μόνο τρίτο.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Ο μέχρι πρότινος μόνος πρώτος Αχαρναϊκός ηττήθηκε στην έδρα του από την παθιασμένη Αμφιάλη με 1-0 -σημαντικό βήμα παραμονής για την πειραϊκή ομάδα· ενώ και η Προοδευτική έχασε από τον εντυπωσιακό Ωρωπό του Αλέξη Γκλεγκλέ με 3-2 στην έδρα της.

Αναμφίβολα πρόκειται για δύο αποτελέσματα που αποτελούν τεράστιες εκλήξεις. Παρεμφερές αποτέλεσμα λίγο έλειψε να έχουμε και στη Μυτιλήνη, όμως ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕ Περάματος, ο τερματοφύλακας Τερεκανίδης, «λύγισε» στο 93’ όταν ο Σαμπάνης έδωσε τη νίκη (1-0) και την πρωτιά στην Καλλονή.

Τις «γκέλες» του Αχαρναϊκού και της Προοδευτικής εκμεταλλεύτηκε ο Αήττητος Σπάτων, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το Λαύριο (2-0 τον τοπικό Ολυμπιακό) και μείωσε στους δύο πόντους από την κορυφή. Ακόμη στη «μάχη» της ουράς ξεχωρίζει το εντυπωσιακό 6-2 (!) της Ελλάδας Ποντίων επί του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής, σε ένα ματς που αναμενόταν ως ντέρμπι.

Επίσης ο Αρης Αμφιάλης δυσκολεύτηκε, αλλά εν τέλει κέρδισε με 1-0 τη Δάφνη Χίου, ενώ τέλος στα άλλα δύο παιχνίδια της χθεσινής ημερά το Κορωπί επικράτησε με το ίδιο σκορ της Μαρκό και ο Αιολικός «λάβωσε» στο φινάλε (1-1 στο 90’) το γηπεδούχο Κερατσίνι.

Βαθμολογία
Θέση Ομάδα Αγ Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός
N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1
Καλλονή
23
49
14-7-2
48-19
8-2-1
24-5
6-5-1
24-14
2
Αχαρναϊκός
23
49
15-4-4
40-15
8-1-2
24-7
7-3-2
16-8
3
Αήττητος Σπάτων
23
47
15-2-6
33-20
9-1-1
22-7
6-1-5
11-13
4
Προοδευτική Νεολαία
23
44
13-5-5
51-21
7-3-2
33-12
6-2-3
18-9
5
Ωρωπός
23
42
13-3-7
31-22
7-1-3
15-9
6-2-4
16-13
6
Περάματος Α.Ε.
23
36
10-6-7
21-22
7-4-1
14-9
3-2-6
7-13
7
Αιολικός
23
34
9-7-7
31-26
7-3-1
20-8
2-4-6
11-18
8
Κορωπί
23
34
10-4-9
26-22
8-2-2
17-6
2-2-7
9-16
9
Κερατσίνι
23
30
7-9-7
22-18
3-7-2
12-8
4-2-5
10-10
10
Αρης Αμφιάλης
23
27
7-6-10
21-28
5-3-3
12-6
2-3-7
9-22
11
Αμφιάλη
23
27
8-3-12
21-40
4-1-7
11-20
4-2-5
10-20
12
Ολυμπιακός Λαυρίου
23
25
7-4-12
32-32
6-0-6
21-12
1-4-6
11-20
13
Ελλάς Ποντίων
23
24
5-9-9
21-29
4-5-2
17-12
1-4-7
4-17
14
Διαγόρας Αγ. Παρασκευής
23
23
7-2-14
20-39
3-2-7
9-16
4-0-7
11-23
15
Μαρκό
23
14
2-8-13
14-39
2-4-5
8-15
0-4-8
6-24
16
Δάφνη Δαφνώνα
23
7
2-1-20
10-50
2-1-9
8-23
0-0-11
2-27
Αποτελέσματα
Αχαρναϊκός-Αμφιάλη
0-1
Καλλονή-Περάματος Α.Ε.
1-0
Κερατσίνι-Αιολικός
1-1
Ολυμπιακός Λαυρίου-Αήττητος Σπάτων
0-2
Προοδευτική Νεολαία-Ωρωπός
2-3
Αρης Αμφιάλης-Δάφνη Δαφνώνα
1-0
Ελλάς Ποντίων-Διαγόρας Αγ. Παρασκευής
6-2
Κορωπί-Μαρκό
1-0

3/21/2010

Pregame match : ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 16:00 - Δημοτικό Στάδιο Νίκαιας

VS

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ vs ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ

Η 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος περιλαμβάνει στο πρόγραμμα την αναμέτρηση ανάμεσα στην Προοδευτική και τον Ωρωπό με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται για πρώτη φορά στο γήπεδο των "βυσσινί" και δεύτερη συνολικά στην ιστορία τους. Ο ΠΑΣ Ωρωπός όπως ονομάζεται πλέον ο προσεχής αντίπαλος της Προοδευτικής μετράει μόλις 4 χρόνια ζωής μιας και ιδρύθηκε το 2006 ύστερα από την συγχώνευση των τοπικών ομάδων ΑΕ Ωρωπού και ΑΟ Ωρωπού. Σαφώς όμως και δεν είναι τόσο άγνωστη ομάδα από τον ποδοσφαιρικό χάρτη της ανατολικής Αττικής αφού ο ΑΟ Ωρωπού ιδρύθηκε το 1947 με το όνομα Παλατωρωπιακός με αυτό να αλλάζει με το πέρας των χρόνων σε Γεώργιος Ν. Παλατίων ώσπου τελικά καταλήξει στην τελική του ονομασία. Σημαντικότερη επιτυχία της ομάδας ήταν η συμμετοχή της στον τελικό του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών(Ε.Π.Σ.Α) το 1977 όπου δεν τα κατάφερε απέναντι στο σύλλογο του Αγίου Δημητρίου. Αντίθετα η ΑΕ Ωρωπού έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση της ως ποδοσφαιρική ομάδα το 1992 χωρίς όμως να καταγράψει κάποια επιτυχία πέρα από την συμμετοχή της στις διοργανώσεις των τοπικών πρωταθλημάτων. Ο ΠΑΣ Ωρωπός από το 2006 και έκτοτε αγωνίστηκε στην Α' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής(Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α) με την παρουσία του να περιορίζεται την αγωνιστική περίοδο 2006-2007 στην 5η θέση με τον Αήττητο Σπάτων να στέφεται πρωταθλητής, την επόμενη περίοδο να τερματίζει στην 2η θέση πίσω από τον Ολυμπιακό Λαυρίου και τελικά πέρυσι(2008-2009) να στέφεται με μεγάλη βαθμολογική διαφορά πρωταθλητής, μιας και ο Α.Ο. Τριγλία Ραφήνας τερμάτισε με 12 βαθμούς διαφορά πίσω του, και να καταφέρνει να ανέλθει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Δ' Εθνική Κατηγορία. Μέχρι πριν λίγες ημέρες η συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής αποτελούσε την σημαντικότερη επιτυχία της ομάδας ώσπου μόλις την περασμένη Τετάρτη(17/03/2010) κατάφερε να αναδειχθεί κυπελλούχος Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α και να κατακτήσει έτσι το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας του. Αντίπαλος του ήταν η Τριγλία Ραφήνας της οποίας επικράτησε με 2-1 στην παράταση και έτσι οι ποδοσφαιριστές του έγραψαν το όνομά τους στην μεγαλύτερη επιτυχία της ομάδας μέχρι αυτή τη στιγμή. Έδρα της ομάδας είναι το Δημοτικό Στάδιο Νέων Παλατιών και κυρίαρχο χρώμα της το μαύρο.

Οι ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους στον Ωρωπό στις 15/11/2009 για τα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής με την Προοδευτική να αναδεικνύεται νικήτρια με 0-2 σε έναν αγώνα που παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε από το 48' με αριθμητικό μειονέκτημα κατάφερε τελικά με γκολ των Αργυρίου και Καλογέρα στο δεύτερο ημίχρονο να πάρει το τρίποντο. Ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα σημαντικό για την "Προο" μιας και γινόταν η πρώτη ομάδα που κατακτούσε το "διπλό" σε αυτή την έδρα. Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΣ Ωρωπός συμμετέχει πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής έχει καταφέρει να σταθεί ανταγωνιστικά σε αυτό αφού η 5η θέση στην οποία βρίσκεται είναι ενδεικτική της καλής πορείας που πραγματοποιεί από το ξεκίνημα. Ειδικότερα έχει συγκεντρώσει 39 βαθμούς που μεταφράζονται σε 12 νίκες,3 ισοπαλίες και 7 ήττες με τέρματα 28-20 ενώ τις πρώτες αγωνιστικές είχε σκαρφαλώσει και στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα. Ας θυμηθούμε όμως τα προηγούμενα αποτελέσματα της ομάδας του Ωρωπού :


Εκτός έδρας ο ΠΑΣ Ωρωπός έχει θετική παρουσία με απολογισμό 5 νίκες,2 ισοπαλίες και 4 ήττες και τέρματα 13-11. Εντός έδρας παρουσίαζεται ακόμα πιο δυνατός με 7 νίκες,1 ισοπαλία και 3 ήττες έχοντας σκοράρει 15 τέρματα και έχοντας δεχτεί 9. Σίγουρα όλα αυτά δικαιολογούν την βαθμολογική θέση της ομάδας αλλά είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι στιγμής έχει γνωρίσει μονάχα ήττες είτε εντός είτε εκτός έδρας από τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από αυτόν στον βαθμολογικό πίνακα. Αυτό φαίνεται να είναι και το κύκνειο άσμα της ομάδας αφού με θετικά αποτελέσματα σε κάποιους από αυτούς τους αγώνες είναι πιθανό να διεκδικούσε κάτι καλύτερο έτσι όπως εξελίσσεται το πρωτάθλημα. Εξάλλου πέρα από τους 4 πρωτοπόρους από τους οποίους μετράει συνολικά 5 ήττες(3 εντός έδρας,2 εκτός έδρας) οι μοναδικές άλλες ομάδες που επικράτησαν επί του Ωρωπού ήταν ο Αιολικός στον "Ταρλά" και ο Άρης Αμφιάλης στις "Σιταποθήκες" κάτι που αποδεικνύει πως αν ήταν πιο αποτελεσματικός απέναντί τους τώρα θα βρισκόταν σε υψηλότερη βαθμολογική θέση.

Ευρύτερη νίκη του αποτελεί το 0-4 απέναντι στο Μαρκό και ευρύτερη ήττα του το 3-0 απέναντι στην Α.Ε.Λ. Καλλονής. Τις τελευταίες αγωνιστικές ο Ωρωπός αγωνίζεται αποκλειστικά για το γόητρο του αφού η υπόθεση άνοδος έχει χαθεί ενώ δεν υπάρχει κανένα ίχνος αμφιβολίας οτι και του χρόνου θα συμμετέχει στην κατηγορία. Την τελευταία αγωνιστική επιβλήθηκε με 1-0 επί του Ολυμπιακού Λαυρίου στην έδρα του ενώ αν θελήσει κάποιος να δεί την φόρμα της ομαδάς διαπιστώνει πως τις τελευταίες 5 αγωνιστικές έχει απολογισμό 3 νίκες και 2 ήττες γεγονός που δείχνει ότι δεν έχει διάθεση να παρατάει τα παιχνίδια του παρόλο που δεν φαίνεται να έχει μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο πέρα από την επιθυμία όλων να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Στατιστικά ο Ωρωπός έχει την 7η καλύτερη συνολικά επίθεση στο πρωτάθλημα και την 5η καλύτερη άμυνα. Επίσης φαίνεται πως δεν του αρέσουν καθόλου τα ισόπαλα αποτελέσματα αφού είναι συνολικά η 3η ομάδα με τις λιγότερες ισοπαλίες στον όμιλο ενώ είναι άξιο αναφοράς πως 7 από τις συνολικά 12 νίκες του έχουν επιτευχθεί με 1 γκολ διαφορά με αγαπημένο του σκορ να είναι το 1-0 που έχει εμφανιστεί σε 5 νίκες του. Τέλος σε 10 από τα 22 συνολικά παιχνίδια έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του και σε 16 από τα 22 έχει πετύχει γκολ.

Το ρεπορτάζ από την πλευρά του Ωρωπού είναι πλούσιο αφού στα μέσα της εβδομάδας κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της ιστορία του γράφοντας μια χρυσή σελίδα για τον σύλλογο με τον Μπαλογιάννη να αναδεικνύεται ήρωας της συνάντησης σκοράρωντας και τα 2 τέρματα της ομάδας του χαρίζοντας της έτσι το κύπελλο στην παράταση αφού ο κανονικός αγώνας είχε λήξει 1-1. Η ικανοποίηση στο στρατόπεδο του Ωρωπού είναι ολοφάνερη με τον ήρωα του τελικού Φ. Μπαλογιάννη να δηλώνει την ικανοποίηση και την χαρά του για τις επιτυχίες που σημειώνει η ομάδα ενώ χαρακτήρισε μοναδική στιγμή την κατάκτηση του κυπέλλου που ήταν μια από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής του. Επιπλέον ανέφερε πως κάθε μέρα που περνάει είναι και καλύτερη μιας και μετά από δυόμισι χρόνια παρουσίας στην ομάδα έχει δεθεί με αυτή ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως "...Όλα πάνε μια χάρα!". Ο τεχνικός Α. Γκλεγκλές θα στερηθεί από το παιχνίδι τις υπηρεσίες των τιμωρημένων Μεσολόγγη και Μουρτζάκη ενώ καλείται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα ύστερα από τον αγώνα της Τετάρτης με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του να έχουν μια καταπληκτική ψυχολογία μετά την κατάκτηση του τροπαίου αλλά και θεωρητικά μεγαλύτερη κούραση αφού όχι μόνο αγωνίστηκαν μεσοβδόμαδα αλλά χρειάστηκε και η παράταση ώστε να αναδειχθούν νικητές.

Εντελώς αντίθετα τα πράγματα στο στρατόπεδο της Προοδευτικής αφού δεν υπήρξε τίποτα νεότερο μετά την ήττα από τον Αιολικό και όλοι στο σύλλογο φαίνεται να μην έχουν καμία όρεξη για δηλώσεις και πολλά λόγια. Η "Προο" απομακρύνθηκε άλλωστε από την κορυφή και η διαφορά της από τον πρωτοπόρο Αχαρναϊκό αυξήθηκε στους 5 βαθμούς ενώ ταυτόχρονα μετά από πολλές αγωνιστικές έπεσε στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα βλέποντας την Α.Ε.Λ Καλλονής να την ξεπερνάει και να βρίσκεται 2 βαθμούς πιο πάνω από αυτήν. Η απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων σίγουρα είναι μεγάλη αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει κανέναν να βρεθεί στο γήπεδο αφού ο καιρός είναι ιδανικός για ποδόσφαιρο και παρά το γεγονός οτι οι ελπίδες μπορεί να έχουν μειωθεί δραματικά υπολείπονται 8 αγώνες ακόμη μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος και η ομάδα καλείται να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες τις έχουν απομείνει για να καταφέρει να αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Σίγουρα κάτι τέτοιο την παρούσα στιγμή φαντάζει αδύνατον αλλά οι ποδοσφαιριστές της "Προο" θα χρειαστεί να αντιδράσουν θετικά μετά το αρνητικό αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας και να κυνηγήσουν νίκες σε όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια με την ελπίδα οι δύο ομάδες που βρίσκονται υψηλότερα στην βαθμολογία πλέον να "χάσουν" βαθμούς.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Π.Χονδρόπουλος με βοηθούς του τους Π.Σπηλιώτη και Α.Ρούσσο από τον Σύνδεσμο Κορίνθου ενώ παρατηρητής ορίστηκε ο Ι.Καλύβας από τον Σύνδεσμο Κυκλάδων. Για μια ακόμη εβδομάδα αξιολογημένος διαιτητής θα είναι ο άρχοντας της αναμέτρησης σε αγώνα της Προοδευτικής αφού αυτός που ορίστηκε βρίσκεται στον πίνακα διαιτητών της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Ο καιρός αναμένεται ηλιόλουστος με την θερμοκρασία να βρίσκεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς κελσίου κατά την διάρκεια του αγώνα. Αναμφίβολα ο τόσο ανοιξιάτικος καιρός σε συνδυασμό με ενδεχόμενη νίκη της Προοδευτικής θα αφήσει ευχαριστημένους όσους φίλους της επιλέξουν να περάσουν το απόγευμά τους στο "κλουβί".

Η Προοδευτική απομακρύνθηκε από την κορυφή με αποτέλεσμα οι ελπίδες της για κατάληψη της πρώτης προνομιούχου θέσης να μειώθηκαν δραματικά. Οι πιο απαισιόδοξοι έπαψαν πλέον να πιστεύουν πως η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω αυτή τη χρονία οπότε ο αγώνας είναι δίχως αύριο για τους "βυσσινί" αφού με νίκη στην χειρότερη περίπτωση θα παραμείνει η υπάρχουσα διαφορά από τους δυο προπορευόμενους του βαθμολογικού πίνακα ενώ με άλλο αποτέλεσμα ο ΠΑΣ Ωρωπός θα ρίξει τους τίτλους τέλους για την φετινή χρονιά θέτοντας οριστικά εκτός στόχου την "Προο". Η Προοδευτική θα περιμένει άλλωστε ένα αναπάντεχο δώρο αφού Αχαρναϊκός και Α.Ε.Λ Καλλονής αγωνίζονται στην έδρα τους απέναντι σε Αμφιάλη και Α.Ε Περάματος και θεωρητικά θα καταφέρουν να κατακτήσουν το "τρίποντο". Θα καταφέρει η "Προο" να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα και να διεκδικήσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος όποιες πιθανότητες τις έχουν απομείνει για την επίτευξη του στόχου της ή ο ΠΑΣ Ωρωπός θα εκδικήθει για την ήττα του στον πρώτο γύρο βάζοντας οριστικά τέλος στα όνειρα ανόδου που έκαναν από την αρχή της χρονιάς όλοι στο σύλλογο του Κορυδαλλού ? Οι φιλοξενούμενοι είναι σίγουρο πως δεν θα έχουν καθόλου άγχος και πίεση για το παιχνίδι γεγονός που τους καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνους απέναντι σε μια Προοδευτική που καλείται να πάρει τους τρείς βαθμούς και σίγουρα "καίγεται" πολύ περισσότερο για τον αγώνα. Το ποιός θα αναδειχθεί νικητής θα το μάθουμε το απόγευμα της Κυριακής με την ελπίδα όλων να γίνει ένα "μικρό θαύμα" και η Προοδευτική όχι μόνο να κερδίσει αλλά και να δεχθεί ένα απρόσμενο δώρο από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων.

Donkey2.(Γιώργος Π.).
gp18212@hotmail.com

Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

Πνευματικα Δικαιωματα κειμενων και φωτογραφιων